RahuNAS โค้งสุดท้ายก่อนส่งงาน ม.ขอนแก่น

จากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสุริยะ เสามั่น (น้องชายผม) กับ นายณัฐพล ศิวะศรี (เพื่อนน้องชาย) ที่ร่วมกันพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Project นี้ เป็น Opensource Software Project ที่ใช้เป็น Senior Project (โปรเจคจบ) ของทั้งสองคนนี้ โดยมี อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีผมคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ โดย Project นี้ ม.ขอนแก่น มีค่าเหนื่อยให้ด้วย ต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยส่งเสริมงานพัฒนา Opensource Software อย่างจริงจังในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ จะดำเนินตาม คิดว่า ไม่สงวนสิทธิ์นะครับ

โดยคุณสมบัติของโปรแกรมชุดนี้ คือ พัฒนาต่อยอดจาก Opensource Software ต่างประเทศ ชื่อ ipset ที่มีความสามารถที่โดดเด่นในการทำงานร่วมกับ Linux Firewall (netfilter/iptables) ในการจัดการอนุญาตที่ Firewall ให้เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจุดประสงค์ตั้งต้นของโครงการ คือ สร้างชุดโปรแกรมที่เป็น Opensource Software ที่สามารถทำการควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เนต ในรูปแบบเช่นเดียวกับ Software ของต่างประเทศ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ChilliSpot, CoovaChilli เป็นต้น
โดยมีความมุ่งหวัง จะทำ Software ที่มีเสถียรภาพ เพื่อลดภาระการดูแล และการจัดการของผู้ดูแลระบบ จึงเป็นที่มาของ RahuNAS Project

Neutron come back to the town!

หายไปหลายเดือน ไม่ได้เขียน Blog เลย มีข้อแก้ตัว - ข้ออ้าง ดังนี้

* เหตุสุดวิสัย: ฮาร์ดดิสก์ ในเครื่อง Server เครื่องเดิมที่เคยใช้ "เจ๊ง" ทั้งลูก และด้วยความเผลอเรอ ไม่ได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ใด ๆ ทั้งสิ้น จบเห่
* งานที่ต้องทำประจำ บีบให้ไม่มีเวลามาติดตั้ง Server และจัดทำ Website ขึ้นมาใหม่
* ไม่มีเวลาว่างพอที่จะ Recover บทความที่เคยเขียนเก่า ๆ กลับมา (เริ่มต้นใหม่หมดละกัน) ก็เลยทิ้งไว้นานจนเกือบลืม

วันนี้ ว่างนิดหน่อย เลยมาติดตั้ง คงยังต้องปรับอีกเรื่อย ๆ อย่างน้อยก็ให้มี Blog กับเขาก่อนละกันครับผม :P

Syndicate content